2005-08-03 17:40 #0 av: johan

Lär dig hur du kan sammanfoga text från flera kolumner till en kolumn, t ex om du har en namnlista där förnamn och efternamn är separerat, men du vill ha det i samma kolumn.

Säg att du har ett antal förnamn i A-kolumnen och ett antal efternamn i B-kolumnen och att du istället skulle vilja ha dom tillsammans i en kolumn.

Gå till C1 och skriv =A1&B1. Då skrivs texten i de två cellerna ihop som ett ord. Vill du ha ett mellanslag mellan för- och efternamnet kan du istället skriva =A1&" "&B1. Denna formel kan sen kopieras längs med hela C-kolumnen.

Ifall du nu skulle välja att ta bort A och B kolumnen kommer du i C att få ett fel i formeln, eftersom formeln då refererar till en A och B-kolumn som inte längre finns. Därför bör du vidta åtgärder innan någonting tas bort. Kopiera C-kolumnen som innehåller formeln. Istället för att bara klistra in den väljer du Redigera, Klistra in Special och Klistra in Värden. Sen är det bara att ta bort överflödiga kolumner.

Svårighetsgrad

 Svårighetsgrad: Lätt

Av: johan

Datum för publicering

  • 2005-08-03