2006-05-30 12:20 #0 av: johan

Excel är förmodligen det programmet som fått flest nya funktioner av programmen Office 2007. Lika många funktioner har blivit så väsentligt förbättrade att de får betraktas som helt nya. Som Excel-freak gläds jag mycket åt nyheterna!

Utseende

Precis som Word och PowerPoint har Excel 2007 fått sig ett ansiktslyft och använder det nya gränssnittet med The Ribbon, eller Remsan, istället för menyer och verktygsfält som tidigare. Precis som med de andra programmen är det lite förvirrande till en början, men  man vänjer sig ganska snabbt att hitta det mesta.

Det har blivit mycket enklare att göra snygga dokument snabbt. Färdiga mallar, färgteman och tabellformat som faktiskt går att använda gör att man snabbt kommer igång och har något som ser väldigt trevligt ut att titta på.

Till skillnad från tidigare versions AutoFormat-funktion (som sög), kan tabellformat och teman enkelt anpassas och det går lätt att lägga till egna format. Hurra!

I Excel används Live Preview intensivt och på trevliga sätt.

För första gången på mycket länge har antalet rader och kolumner ett blad kan innehålla ändrats. Du kan du ha 16 miljoner rader och en miljön kolumner i ett blad. Det borde ju räcka ett tag.

Listor och tabeller

En till stor del helt ny funktion är Tabellfunktionen. Funktionen introducerades delvis i Excel 2003 där den hette Lista, men nu har den växt till sig och är mycket mycket bra.

Det finns många orsaker att skapa en tabell snarare än bara ha ett område med rubriker och siffror. T ex vet Excel vad som är rubrikrad och lägger automatiskt till AutoFilter på rubrikerna. När du scrollar en tabell så byts kolumnbokstäverna ut mot tabellens rubriker.

Tabellrubriker blir rubriker för kolumnerna

För de flesta av tabellformaten kan du välja om du vill ha sk. Zebra-tabeller, dvs. att varannan rad har olika färg. Detta gör tabellerna lättlästa.

Med några enkla klick kan du välja om du vill ha summera hela kolumner eller kanske hela rader. Formler som du lägger i tabeller fylls automatiskt för hela tabellen, så du kan lägga in en formel på första raden och därefter fixar Excel själv att se till att formeln finns för varje rad i tabellen. Lägger du till nya rader följer formler automatiskt med.

AutoFilter

AutoFilter-funktionen har alltid varit bra, men nu har den blivit supperb. En begränsning i tidigare versioner av Excel har varit att man bara kan välja ett enda värde från AutoFilter-listan (eller två om du skapar ett anpassat filter). Nu dyker valen upp som kryssrutor och du kan enkelt välja ett, flera eller alla värden i en kolumn.

För kolumner som innehåller datum grupperas datumen snyggt i grupper med år, månad och dag. Du kan även skapa mer dynamiska datumfilter, t ex Idag, Igår, Förra veckan, Denna månad etc.

 

Nya AutoFilter-funktionen
Nya AutoFilter-funktionen

För numeriska värden har det blivit enkelt att t ex filtrera fram alla tal som ligger över eller under medel, eller kanske de tio högsta eller lägsta.

 

För sortering finns det inte längre någon begränsning att endast kunna sortera på tre nivåer. Nu är det datorns minnesmängd som sätter begränsningen.

Sortera och filtrera efter färg

En efterlängtad funktion för många är förmodligen att det nu går att både sortera och filtrera efter färg. Om du exempelvis använder färger som en statusbeteckning kan du nu filtrera fram alla rader du markerat med röd färg.

Pivottabeller

PivotfältetPivottabellfunktionen har fått sig en make over. Istället för att ha en fältlista och ett verktygsfält som alltid tycks ligga i vägen och försvinna när man behöver det så finns alla fält i ett Åtgärdsfönster. Excel drar själv slutsatser om var olika fält bör bara. Oftast hamnar textfält som radfält och numeriska fält som dataelement.

Pivottabellerna kan också visas på fler sätt än tidigare. En helt ny variant är att visa tabellen i Kompakt form, vilket gör att alla radfält visas i samma kolumn, men med indrag. Varje grupp är enkel att minimera eller expandera.

Filtren i pivottabellerna beter sig på exakt samma sätt som för AutoFilter-funktionen vilket ger en skön igenkänning.

Tabellformaten kan även läggas till pivottabeller vilket ger ett lite roligare utseende än i tidigare versioner.

Diagram

Diagrammen ska enligt Microsoft gjorts om helt från början och det har varit mycket hype kring dessa. Visst, det går att anpassa utseendet mycket mer än tidigare med skuggor, 3D, snyggare färgskalor, runda hörn och mycket mer, men i stora drag är det samma funktion med mer lull lull.

Det är dock bra med nya gränssnittet för att lättare hitta till alla funktioner som finns för diagrammen, t ex sekundäraxlar, trendlinjer med mera.

Alla Office-programmen delar numer på samma diagram-motor vilket gör att man kan skapa samma diagram i PowerPoint som i Excel. Tidigare har PowerPoints diagramfunktion varit begränsad jämfört med Excel.

Nya diagram

Formler

Den som skriver formler kommer förmodligen uppskata AutoComplete-funktionen. Den innebär att när du börjar skriva namnet på en formel i en cell så får du upp en lista på alla formler som matchar inmatningen. AutoComplete hittar även alla namngivna områden så att det är enklare att infoga dessa i formlerna.

En mycket välkomnad formel är den helt nya funktionen IFERROR. Tidigare har man använt IF(ISERROR(formel att testa); värde att visa när det blir fel; formel att visa när det är rätt). Detta gör formeln onödigt lång och man har samma formel två gånger, en gång flr att testa om det blev fel och en gång för att visa resultatet om det inte blev fel. Med funktionen IFERROR räcker det att skriva IFERROR(formel; värde om det blev fel). Mycket enklare och mindre strul!

När man lägger in formler i tabeller kan man referera till rubriker istället för cellreferenser.

Villkorstyrd formatering

En funktion som fått lika stora lyft som AutoFilter är Villkorstyrd formatering. Inte längre någon fjantig begränsning med max tre regler. Nu är det bara datorns minne som sätter begränsningen.

Reglerna har blivit mycket bättre och påminner mer om hur man gör regler i Outlook än tidigare versioner av Villkorstyrdformatering i Excel.

Det finns flera snabbval för att lyfta fram de högst eller lägsta värdens, över eller under medelvärde eller dubblettvärden. Något helt nytt är att man kan ha färgjämföresler direkt i cellerna. Dessa kan visas som symboler, färgskalor eller som minidiagram i cellen.

Villkorstyrdformatering

Ännu mer

Det finns egentligen mycket mer att säga om nyheterna i Excel, om Excel på servern, bättre prestanda, XML och mycket mycket mer, men det får bli en annan gång. Om du är intresserad av mer detaljerad genomgång av funktionerna rekommenderar jag David Gainers blogg.

Relaterade länkar

 

Av: johan

Datum för publicering

  • 2006-05-30