2005-10-12 17:21 #0 av: manpeace

SharePoint Portal Server 2003 kan backas upp på ett antal olika sätt. Men för att enkelt kunna återställa siter på en SharePoint Portal Server 2003 installation så är detta script ett snabbt och bra sätt.

Det finns få backupleverantörer som erbjuder funktioner för att backa upp en SharePoint Portal Server 2003 installation. Microsoft har därför implementerat ett sätt att via script backa upp alla siter på en SPS2003 maskin.

Skriv in följande i en notepad fil och döp om den till en bat fil

@echo off
echo =================================================
echo Backa alla siter på SharePoint Portal 2003 Server
echo =================================================
c:
cd \Program Files\SharePoint Portal Server\Bin
@echo off
spsbackup.exe /all /file c:\spsbackup\backup /overwrite
echo complete

Siterna kommer nu att backas upp till katalogen spsbackup\backup på din c:disk.

Observera att detta script kommer att skriva över tidigare backupfiler så om du vill spara kopior måste du ändra scriptet för detta.

Detta script beskriver bara Portal Server siter. Om du har Windows SharePoint Services (WSS) siter finns ett liknande script där.

Relaterade länkar

Av: manpeace

Datum för publicering

  • 2005-10-12