2005-08-03 17:12 #0 av: johan

Lär dig knep för att få bättre kontroll över var Word lägger in sidbrytningar.

Du kanske hör till den stora grupp användare av Word som, för att finjustera sidlayouten, utnyttjar den manuella sidbrytningen. Du hittar funktionen under menyn Infoga och Brytning (alternativt kortkommando Ctrl+Enter) och du använder den när du vill flytta den punkt där en ny sida ska börja.

Problemet kan bli att om man lägger in manuella sidbrytningar för tidigt, får man snart ägna tid åt att ta bort dem igen, helt enkelt för att de hamnar på fel plats under tiden man fortsätter att skriva.

För att hålla stycken eller långa avsnitt i tabellceller intakta utan någon sidbrytning mitt i, kan du spara mycket tid genom att göra en formatinställning för varje stycke eller tabellcell i dokumentet.

  • Tryck Ctrl+A för att markera hela dokumentet eller ställ markören i det stycke som du vill formatera.
  • Öppna menyn Format och därunder Stycke, eller högerklicka i önskat stycke eller markering och välj Stycke.
  • Nu går du in på fliken Textflöde. Här bockar du nu i rutan Håll ihop rader och trycker därefter OK.

Detta förhindrar Word att sätta in sidbrytningar mitt i stycket.

En bieffekt är att dokumentet kan få fler sidor. En del sidor kommer att få mer tomrum under texten än vanligt därför att ett långt stycke flyttats över till nästa sida. Men om det är viktigt att styckena ska stå ihop så är detta en bra metod. Den påverkar bara Words automatiska sidbrytning, du kan fortfarande sätta in en manuell sidbrytning i stycket.

Svårighetsgrad

Svårighetsgrad: Lätt 

Av: johan

Datum för publicering

  • 2005-08-03