2005-07-24 03:06 #0 av: johan

I Microsoft Office sparas inställningar på flera olika ställen och det kan ofta vara svårt att få med sig alla viktiga inställningar mellan olika datorer eller att rensa inställningar och återgå till standardläget. Den här artikeln tar framför allt upp hur inställningar för Verktygsrader sparas, men även ett par andra inställningar.

Med verktygsrader menas alla de knapprader och menyer som finns i programmen. Programmen har som standard en mängd olika knappar, verktygsrader och menyer. Du kan även lägga till och ta bort knappar från befintliga verktygsrader och du kan dessutom skapa egna verktygsrader och menyer. Hur du hanterar dina verktygsrader och menyer berörs inte i den här artikeln, men om du tittar i spalten här till höger kan du läsa mer information om hur du gör detta.

Det som gör allt lite bökigare är att alla Office-programmen har olika sätt att hantera dessa inställningar på. För alla programmen är det riskfritt att helt ta bort filen i fråga om man vill återställa inställningar till standardläget, men ta försäkerhetsskull en kopia av filen innan du gör detta.

Microsoft Word

I Microsoft Word är det filen normal.dot som innehåller nästan alla de inställningar du gör för programmet. Detta är ofta praktiskt av flera anledningar, framför allt för att det är lättare att kopiera och säkerhetskopiera än t ex Windowsregistret.

Om Word helt och hållet slutar fungera för dig beror det ofta på att normal.dot är korrupt. Detta brukar kunna lösas genom att helt brutalt ta bort normal.dot. Nästa gång du startar Word skapas en ny normal.dot med standardinställningar. Du förlorar dock alla egna inställningar du gjort på detta sätt.

Om du vill flytta alla dina inställningar från Word till en annan dator, kan du kopiera normal.dot och kopiera via nätverk eller USB-minne till den nya datorn. Filen kan sparas på flera ställen och ibland kan det dessutom finnas flera stycken på olika ställen, så ta alltid den som är ändrad senast. Vanligtvis sparas normal.dot i mappen c:\Document And Settings\[Ditt användarnamn]\Application Data\Microsoft\Mallar (Templates om du har engelsk version). Filen kan även sparas i c:\Windows\Mallar eller c:\Program\Microsoft Office\Mallar. Om du inte hittar filen på någon av dessa platser, använd Start, Sök och sök efter filen, tänk dock på att ta med dolda filer och mappar i sökningen.

Microsoft Excel

I Microsoft Excel sparas inställningar för knapprader i filen ExcelX.xlb, där X står för versionsnumret av Excel. För Excel 2003, blir filnamnet Excel11.xlb, för Excel XP/2002 blir filnamnet Excel10.xlb och för Excel 2000 är filnamnet Excel9.xlb.

Filen sparas oftast i c:\Document And Settings\[Ditt användarnamn]\Application Data\Microsoft\Excel, men precis som för Word, kan den sparas på andra platser, så även här kan det vara en bra idé att använda Start, Sök.

Microsoft PowerPoint

För Microsoft PowerPoint heter filerna PPT11.pcb för PowerPoint 2003, PPT10.pcb för PowerPoint XP/2002 och PPT.pcb för alla äldre versioner.

Filen sparas oftast i c:\Document And Settings\[Ditt användarnamn]\Application Data\Microsoft\PowerPoint, men precis som för Word, kan den sparas på andra platser, så även här kan det vara en bra idé att använda Start, Sök.

Microsoft Outlook

För Microsoft Outlook sparas inställningarna i filen outcmd.dat.

Filen sparas oftast i c:\Document And Settings\[Ditt användarnamn]\Application Data\Microsoft\Outlook, men precis som för Word, kan den sparas på andra platser, så även här kan det vara en bra idé att använda Start, Sök.

För Outlook kan det vara värt att nämna att Outlook.NK2 innehåller alla senast inskrivna adresser, dvs. de som föreslås när man börjar skriva namn eller adresser i Till-fältet. För att rensa enstaka poster i denna, kan man i markera posten och trycka Delete när man skapar sitt brev. Vill man återställa allt kan man ta bort denna fil istället.

Återställa alla kommandon

Med ett enkelt VBA-makro kan man snabbt och säkert återställa alla inställningar för för verktygsrader och menyer. Detta fungerar i samtliga Office-program med undantag för Outlook.

Gör så här:

  1. Öppna programmet, välj Verktyg, Makro, Visual Basic Editor.
  2. Välj Infoga, Modul.
  3. Klistra in nedanstående kod.
  4. Ställ markören någonstans i den inklistrade koden och tryck på F5 (Kör)

Sub ResetCommandBars() 
    Dim c as CommandBar 
    For Each c in Application.CommandBars 
        c.Reset 
    Next
End Sub

Svårighetsgrad

Svårighetsgrad: Svår

Relaterade länkar

Av: johan

Datum för publicering

  • 2005-07-24