2005-07-15 20:34 #0 av: johan

Lär dig hur du kan låsa fast rubrikraden i lista så att du alltid ser rubrikerna när du scrollar i listan. Dessutom lär du dig hur du gör så att rubriker alltid hamnar överst på varje sida när du skriver ut.

Excel-ikonNär man jobbar med stora kalkyler kan det bli lite svårt att komma ihåg rubrikerna högst upp när man bläddrar sig ner en bit. För att underlätta arbetet kan man ta hjälp av låsningsfunktionen i programmet. Så här går det till:

  1. Markera den första cellen som ska vara under strecket (Excel låser ovanför och till vänster om markerad cell)
  2. Gå in på menyn Fönster och välj Lås fönsterrutor

Nu kommer den första raden alltid att visas när du bläddrar neråt i kalkylbladet. Om man även vill att första kolumnen ska vara låst ställer man markören i den andra kolumnen när man låser.

För utskrift

Det kan också vara praktiskt att ha med första raden med rubriker överst på utskrifter. Det får man så här:

  1. Gå in under Arkiv och välj Utskriftsformat och fliken Blad
  2. Vid Utskriftsrubriker, i rutan Rader överst klickar du på den lilla röda pilen och markerar rad 1 i kalkylen, klicka på röda pilen igen för att komma tillbaka till dialogrutan
  3. Klicka slutligen på OK

Nu kommer den första raden i tabellen skrivas ut överst på alla sidor.

Svårighetsgrad

Svårighetsgrad: Lätt

Av: johan

Datum för publicering

  • 2005-07-15