2005-07-31 02:18 #0 av: johan

Lär dig göra snygga och prydliga listor med hjälp av tabbar med utfyllnad.

Om du haft behov av att kunna skapa uppställningar i Word som följer principen du ser nedan...

Exempel på tabbutfyllnad

...och själv använt dig av punkt-tangenten bara för att konstatera att resultatet ofta blir en ojämn utskrift, då kan vi varmt rekommendera tabbar med utfyllnadstecken.

Gör så här:

Placera ett tabbstopp på linjalen där du vill att texten du ska skriva efter din tabbtryckning ska hamna. I fallet ovan har vi satt ett högerställt tabbstopp på linjalen för att alltid få sista siffrorna i telefonnumren att hamna under varandra.

Välj sedan menyn Format, Tabbar och ser tabbstoppet du nyss placerade på linjalen angivet i cm. (Har du flera tabbstoppar på raden syns alla och då får du markera det som ska få utfyllnadstecknen.) I mitten av dialogrutan ser du möjligheten att välja utfyllnadstecken. Genom att markera t ex prickad linje kommer ditt tabbstopp att få den inställningen. Tryck sedan på OK.

När du nu skrivit "Anna" och trycker på TABB-tangenten för att hamna vid placeringen för telefonnummer följs tabbtryckningen av en prickad linje.

 

 

Svårighetsgrad

Svårighetsgrad: Lätt

Av: johan

Datum för publicering

  • 2005-07-31