2017-01-05 08:01 #0 av: _Fisken

Använder mig av WinMerge i jobbet. Programmet jämför kataloger som innehåller filer ELLER jämför enbart filer, främst textfiler (plugin tycks finnas för Word etc).

Om två kataloger jämförs (ex.vis backup och arb.katalog och du vill se om de är lika) så visar WinMerge upp efter jämförelse skillnaderna mellan katalogerna (och underkataloger) och du kan sen kopiera filer direkt i Winmerge till den andra katalogen. Utmärkta filter finns. Ex.vis "Visa endast vänster"

Om du jämför ex.vis två textfiler varav den ena lite moddad, så visar WinMerge upp grafiskt var i filen det skiljer sig samt visar upp de två textfilerna sida vid sida och märker upp den text som skiljer sig. 

Jämförelseinställningar etc. kan sparas som "projekt". 

http://winmerge.org/downloads/

"Med denna plugin kan du jäföra Word,Excel,Powerpoint och några fler filer." (ej testat)
http://winmerge.org/downloads/plugins.php?lang=sv