2017-01-16 09:09 #0 av: Eda

Detta inlägg har jag också med på Pensionärer iFokus, men eftersom detta kan bli ett kommande problem för många nuvarande datoranvändare skriver jag om detta också här.
 
Eftersom vårt nuvarande samhälle blir mer och mer blir beroende av internet med t.ex. att betala räkningar, bankaffärer, beställa varor, mejla, googla, kanske skajpa med barnbarnen, ta reda på när bussar & tåg går är det märkligt att mängder av äldreboenden (och då menar jag inte bara de för dementa) saknar internetuppkoppling.

I News55 (2017-01-15) kan man läsa i en artikel skriven av Aina Bergvall att
”En Facebook-grupp (Internet på äldreboenden) som speciellt ägnar sig åt frågan skickade i november ut en enkät till Sveriges 290 kommuner. Bara 76 har svarat, förmodligen ett bevis för hur (o)intressant man anser detta vara. Av de som svarat anses 20 kommuner ha kommit långt, 23 har långt kvar. Ibland finns trådlöst nätverk tillgängligt i äldreboendet, men då bara för personalen, inte för de som vistas där på heltid.”

Länk till artikeln: http://www.news55.se/kronikor/alla-har-ratt-till-internet-aven-pa-aldreboendet/?utm_source=Facebook&utm_medium=delad&utm_campaign=alla-har-ratt-till-internet-aven-pa-aldreboendet