2006-09-11 11:27 #0 av: johan

Regeringen förbereder en ny lotterilag, som ska vara införd om ett år. Ett av syftena med den är att hindra svenskar från att spela hos utländska spelbolag. För att uppnå detta överväger vice statsminister Bosse Ringholm att införa spärrar - av den typ som man har i Kina - för de utländska spelbolagens internetadresser.

Han överväger även förbud för svenskar att använda betalkort på utländska spelbolags webbplatser. "Jag är öppen för att pröva om vi kan införa de instrumenten för att hindra de här bolagen, som struntar i det svenska regelverket att allt spelöverskott ska gå tillbaka till staten, idrottsrörelsen eller folkrörelserna", säger Bosse Ringholm till TT.

Sådana spärrar mot spelbolags webbplatser skulle strida mot svensk grundlag, eftersom rätten att fritt inhämta information från internet - alltså besöka webbplatser - rimligen måste täckas av stadgandet om informationsfrihet i 2 kap, §1 regeringsformen. Där står:

"Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad ... informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden..."

Vi går mot en värld där nästan all information föreligger i digital form. Information som är spärrad i de digitala nätverken kommer att bli icke-existerande för de allra flesta människor. Därför är internetfiltrering, som tekniken kallas, djupt oetisk och i fundamental konflikt med grundläggande medborgerliga rättigheter.

Regeringsformens princip om informationsfrihet blir meningslös om den inte omfattar webbplatser på nätet. Och man måste fråga sig vad som blir nästa steg. Vilken typ av för sittande makthavare obekväma webbplatser ska spärras härnäst? Kanske vissa politiska åsikter?

Det är ett halt och sluttande plan som Bosse Ringholm vill ge sig ut på ("slippery slope" säger de på engelska). Det går en rak linje mellan Bosse Ringholms aktuella förslag och "The great wall of China", som det kinesiska kommunistpartiet kallar sitt system för spärrande av icke önskade webbplatser.

Förutom det hot mot demokratin som det innebär om människor hindras från att fritt ta del av utbudet i de digitala nätverken vore förfarandet djupt nedlåtande mot medborgarna. Det är faktiskt medborgarna som äger staten, inte tvärtom, och det är på tiden att detta förhållande präntas in i de notoriskt storebrorspösiga statsråden (s). Om det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Maj-Britt Theorin fått som hon ville hade exempelvis svenska medborgare idag varit förbjudna att använda paralbolantenner.

Informationsfriheten är lika viktig som tryckfriheten och yttrandefriheten. Låt filtrering av internet förbli ett signum för diktaturer!

Den här artikeln är skriven av Per Ström och är hämtad ur Big Brother Bullentin.

BBB är ett nyhetsbred om vårt digitala värld. Läs mer om BBB och prenumerera på det på adressen:

www.stoppa-storebror.se