2014-04-01 14:59 #0 av: deeman

Vilken datortyp använder du mest?

Har du fler datorer och/-eller olika operativsystem eller om du använder alla datortyper - välj det svarsalternativ som används mest.